Tidskriften Rödbläran

Rödbläran är en botanisk tidskrift för Jämtland, Härjedalen, Medelpad och Ångermanland som ges ut i samarbete mellan Jämtlands Botaniska Sällskap (JÄBS) och Medelpads Botaniska Förening (MBF). Rödbläran ingår i medlemsavgiften för respektive förening.

Utgivningen startade 1988, från 2012 utökat till Medelpad och Ångermanland.

Äldre nummer kan tillhandahållas i mån av tillgång. Kontakta redaktören.

Redaktion

Staffan Åström, Aspås, carex47@gmail.com (redaktör)
Stefan Grundström, Älgsjö, stefan.grundstrom@hotmail.com
Eva Sundin, Söråker, e.sundin@telia.com
Jan-Olof Tedebrand, Sundsvall, jan-olof.tedebrand@telia.com
Maria Danvind, Björkå Bruk, maria.danvind@naturskyddsforeningen.se
David Rocksén, Domsjö, davidrocksen@hotmail.com
Grafisk form: Kerstin Stickler

Klicka på knappen nedan för att se äldre upplagor av Tidskriften Rödbläran