Styrelse & funktionärer

Allt arbete i JÄBS sker ideellt och styrelsen och funktionärer har valts på årsmötet 2022. Föreningens styrelse består uteslutande av amatörer inom botaniken. Vi är i hög grad självlärda botanister som genom kontakter med andra mer erfarna botanister fått ökade kunskaper om de vilda växterna. Några av oss är inriktade på floraväkteri och inventeringar av den jämtländska floran, medan andra har sitt stora intresse i ängs- och hagmarkernas flora och skötsel. Vi planerar tillsammans varje år de utflykter för våra medlemmar som vi gör sommartid. Men även en fördelning av floraväkteriuppdrag till den som vill vara med och bidra till kunskapen om hur de hotade arterna mår.

Ordförande (samt Atlasinventering och floraväkteri):
Staffan Åström, Aspås, carex47@gmail.com, 070-686 82 74

Kassör (samt medlemsärenden och floraväkteri):
Lars-Åke Bäckström, Lit, lars-ake.backstrom@live.se, 070-380 33 43

Sekreterare:
Göran Dahl, Glösa, Alsen, dahl.goran@telia.com, 072-234 40 04

Ledamot:
Henrik Zetterström, Frösön, heze@telia.com, 070-290 90 20

Ledamot:
Jana Novak, Berge, Alsen, novakjana69@gmail.com, 070-338 41 99

Suppleant:
Lage Sandgren, Frösön, lage.sandgren@outlook.com, 070-6351888


Revisor:
Christer Pålsson, Ås, chrpal56@gmail.com, 070-648 59 70
Mattis Gelotte, Frösön, mattisgelotte@gmail.com, 073-316 70 06

Valberedning:
Ingvar Alkemar,Orrviken, ingvar.alkemar@gmail.com, 070-260 42 00
Bo Svartholm, Frösön, bo.svartholm@gmail.com, 070-627 60 73

För allmänna frågor till föreningen ber vi dig använda mailadressen brunkulla@jamtflora.se