Rapporterade aktiviteter

De Vilda Blommornas Dag söndag den 16 juni 2024

Vi träffades vid nya Woolpower för att bege oss till Verksmon/Spikbodarnas friluftsområde för en botanisk vandring. Vi var ca 27 personer med guiderna Bengt Ålkils och Fredrik Jonsson som trotsade regnet och samlades för att vandra genom en fin naturskog till Ol-Jonsbodarna och till det område som är föreslagits att omvandlas från natur- och friluftsområde till industrimark. I skogen nära Verksmon hittade vi garnlav, den lilla orkidén spindelblomster och mycket, mycket mer. Väl framme på den gamla fäboden såg vi ytterligare en liten oansenlig orkidé – korallrot i mängder. Bengt visade oss också några blommande exemplar av jämtlandsmaskros. Vi pratade också om ormrot och violett guldvinge - en starkt hotad fjäril som behöver ormrot för att lägga sina ägg på och som observerades just på Ol-Jonsbodarna. Vidare klev vi in i det område som hotas att omvandlas till industrimark. I dikena vid vägen där såg vi bl. a. orkidéer som tvåblad, fläcknycklar och grönkulla i mängder samt den nära hotade slåtterfiblan. I skogen visade Bengt oss arter som är typiska för kalkbarrskog, till exempel blåsippa och nordisk stormhatt. Vi lyckades även se en blommande vårärt. Tack Bengt och Fredrik för en fantastisk guidning. Tack även till gruppen Rädda Spikbodarna! som var med för att informera om vad som planeras i området. Och vi tackar även Jämtlands Tidning och Länstidningens journalister som tålmodigt följde med i gårdagens blöta väder. Trots att vädret kunde varit bättre så var gårdagens vandring mycket lyckad och lärorik.

                                                                                                                                             /Jana Novak

Utflykt 30 juni till Övre och Nedre Blekan i Aspåsnäset

Utflykten till Övre och Nedre Blekan lockade 17 personer, som traskade längs kalktuffbäcken fram till de båda öppna blekena. Så nu har ytterligare ett antal svenskar sett den sällsynta mossan tegelbryum, som ju bara kan ses i Sverige i Jämtlands kalkbleken än så länge. Men en hel del annat hittades förstås också: Tagelstarr, huvudstarr, hårstarr, smalviva, knutnarv, flugblomster, trådfräken, brudsporre, blodnycklar, sumpnycklar, tvåblad, korallrot m m. Vi hade också besök från Stockholm av Henrik Weibull, den som sett flest mossarter i Sverige. Så vi hittade alltså också gyllenmossa, purpurvitmossa, svartknoppmossa, piprensarmossa (Jämtlands landskapsmossa) och olika scorpionmossor. Turen avslutades med en regnskur trots SMHI:s löfte om uppehåll.

                                                /Staffan Åström. Foto: Göran Dahl